WIA - ett kostnadsfritt rapporteringssystem

WIA är ett skaderapporteringssystem för träindustrins som enbart är tillgängligt för medlemmar i TMF. WIA är tänkt som ett stöd i företagens och branschens systematiska arbetsmiljöarbete. Systemet är väl beprövat och har med framgång även använts i andra branscher.

Systemet, som helt bygger på företagens kontinuerliga egna inrapportering, innehåller detaljerad information om alla arbetsskador och tillbud som inträffat i branschen. Det är även möjligt att hantera miljöhändelser. Ju fler företag som medverkar i systemet desto större blir rapporteringsunderlaget och den samlade kunskapsmängden.

Inrapporteringssystemet är framtaget i samarbetet med AFA-försäkringar. Det är helt kostnadsfritt att rapportera till det webbaserade systemet och det kostar heller ingenting att använda.

I WIA kan man enkelt se och analysera konsekvenserna av de händelser och skador som inträffat. Systemet innehåller information om risker, maskiner, typ av verksamhet, händelseförlopp. Man kan söka på en mängd variabler och även göra fritextsökningar. Därmed kan man också se vilka åtgärder man bör prioritera för att komma till rätta med problemen. Informationen kan också fungera som beslutsunderlag för investeringar, planering av underhåll och ombyggnationer. WIA fungerar även som ett nätverk och skapar kontakt över företagsgränserna.

För att kunna rapportera in via webben behöver man ett användarkonto som man enkelt får genom AFA Försäkringssystemet.

För mer information

Lars-Gunnar Lindberg, AFA Försäkring
E-post: lars-gunnar.lindberg@afaforsakring.se
Tel: 08-696 45 99