Mall för dispensansökan om certifierad pannoperatör

Den 1 december 2020 träder nya regler i kraft utifrån Arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar. De nya reglerna innebär att i de fall ni har egna pannor och pannskötare behöver minst en pannskötare vara certifierad. Certifieringen går till så att ni avlägger ett prov som utförs av ett ackrediterad certifieringsorgan.

 

Det finns inga krav på föregående utbildning men kan vara ett tillvägagångssätt för att säkerställa att ni klarar provet, även om den egna erfarenheten och kunskapen finns där och i de flesta fall bör räcka till. Frågorna är uppbyggda kring AFS 2017:3 och dess bilagor.
Du hittar föreskriften på Arbetamiljöverket webbplats.

Med anledning av effekterna av Corona tror vi det kan vara svårt att hitta tillfällen för eventuell utbildning och certifiering och att antalet som behöver avlägga prov är fler än antalet handläggare som utför cerifieringen. Det finns en dispens per rganisation och ni behöver själva göra ansökan om det finns behov.
TMF har därför tagit fram en mall för dispensansökan i de fall och för de företag som det kan bli aktuellt för. Se fil till höger.

Ansökan 

Ansökan fylls i och skickas

via post:
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

eller digitalt:
arbetsmiljoverket@av.se
Ange gärna dispens pannoperatörer i ämnesraden.