TMA - Trä- och möbelbranschens arbetsmiljöråd

TMA - Trä- och möbelbranschens Arbetsmiljöråd - ska verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom trä och möbelbranschen samt vara ett samarbetsorgan i frågor som rör arbetsmiljö – säkerhet och hälsa. Rådets sammansättning består av både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Arbetsgivarorganisationen representeras av TMF, LO-kollektivet representeras av GS-facket medan tjänstemannaorganisationerna representeras av Unionen , Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

TMA bildades 2018 efter att de båda arbetsgivarorganisationerna TMF och Industriarbetsgivarna, som tidigare gemensamt varit verksamma i TAK (Träbranschens arbetsmiljökommitté), upprättat egna arbetsmiljöråd med berörda fackliga parter inom respektive bransch