Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är ungefär samma sak som organisationskultur, men med säkerheten i fokus. Kulturen består av normer och värderingar, det vill säga saker vi tycker är viktiga och som styr oss i vårt agerande. I en god säkerhetskultur är säkerhet en viktig värdering och norm i arbetet. God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats.

Faktorer som påverkar säkerhetskulturen är:

  • Ledningens engagemang. Om chefer inte visar att de prioriterar säkerhetsfrågor är det svårt att få ett engagemang i resten av organisationen.
  • Gemensamt ansvar. Att alla tar ansvar är viktigt om man hamnar i en olycks- eller krissituation och för att förebygga olyckor. 
  • Prioritering. Produktivitet får inte ske på bekostnad av säkerhet. Säkerheten prioriteras och det sker en avvägning mellan produktion och säkerhet.
  • Involvering. Alla är involverade i hur organisationen kan förbättra säkerheten. Lärande och förbättring är normen.
  • Rapporteringskultur. Man måste våga rapportera brister och våga säga ifrån när man upptäcker fel.
  • Säkerhetsstyrning. Att det finns föreskrifter och att människor vet vad de ska göra i olika situationer.

Läs mer om säkerhetskultur på Prevents webbplats.

Säkerhetsvisaren

Hösten 2013 lanserades Säkerhetsvisaren, ett verktyg på webben som ska höja nivån på säkerhetsmedvetenheten. Säkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.

Säkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.