Smart, smidigt, säkert!

- Maskinkörkortet minskar och förebygger arbetsplatsolyckor

Maskinkörkort

Maskinkörkortet är ett hjälpmedel för att minska och förbygga arbetsplatsolyckor och som ska se till att jobbet vid maskinen löper smidigare. Ett effektivare och smartare arbetssätt är också ett sätt att spara pengar. Maskinkörkortet kan användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar.

Många arbetsplatsolyckor inom trä- och möbelindustrin inträffar i och vid maskiner, ofta på grund av bristande kunskap om riskerna. Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har gemensamt tagit fram Maskinkörkortet för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning.

Maskinkörkortet erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan stärka sin kompetens med utbildningsbevis. Med maskinkörkortet kan vi höja kompetensen inom branschen och få en statushöjning av yrket. Vår vision är att det i framtiden är en självklarhet att en maskinoperatör inom trä- och möbelindustrin har maskinkörkort.

Vad är Maskinkörkortet?

Maskinkörkortet är en webbaserad utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet som omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial bestående av både litteratur/fakta och validering genom teoriprov, allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att man på förhand ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Maskinkörkortets teoridel är uppbyggt av två block – Arbetsmiljö och Maskiner. För att få ett maskinkörkort krävs att man klarar båda blocken. Arbetsmiljödelen består av tre faktaavsnitt (Arbetsmiljöarbete, Riskfaktorer, Grundläggande Maskinsäkerhet) och för varje avsnitt finns ett teoriprov. Maskindelen består av ett antal maskinavsnitt som valideras genom både teori- och praktikprov.
Den som så önskar kan utbilda sig i endast arbetsmiljödelen och som utbildningsbevis erhålls då ett diplom.

Hur skaffar du körkort?

Inom gymnasie- och vuxenutbildning kan elever som genomgår träteknisk utbildning ta maskinkörkort under ledning av skolans/utbildningsanordnarens testledare.
På företaget finns det två sätt att utbilda sin personal i Maskinkörkortet:
1. Köpa tjänsten av ett testcenter för Maskinkörkortet som håller i utbildningen/valideringen.
2. Utbilda egen testledare för Maskinkörkortet som utbildar/validerar personalen.

Det finns två nivåer på testledare:

  • Testledare Arbetsmiljö ger behörighet att utbilda i Maskinkörkortets arbetsmiljödel.
    Förkunskapskrav: goda kunskaper om arbetsmiljö, klarat av Maskinkörkortets Arbetsmiljödel samt genomgått testledarutbildning.
  • Testledare Maskiner ger behörighet att utbilda i hela Maskinkörkortet samt utfärda maskinkörkort.
    Förkunskapskrav: goda kunskaper om arbetsmiljö, goda kunskaper om och erfarenhet av de aktuella maskinerna, tagit körkort för aktuella maskiner samt genomgått testledarutbildning.

För vilka maskiner gäller Maskinkörkortet?

Maskinkörkortet omfattar de vanligast förekommande maskinerna inom den träbearbetande industrin, bland annat kapsåg, bandsåg, bordsfräs, rikthyvel, CNC-maskin. Antalet maskiner utökas successivt.

Mer om Maskinkörkortet

Läs mer om Maskinkörkortet på Prevents webbplats.