Smart, smidigt, säkert!

- Maskinkörkortet minskar och förebygger arbetsplatsolyckor

Maskinkörkortet är ett hjälpmedel och en webbaserad utbildning för att minska och förbygga arbetsplatsolyckor och för att se till att jobbet vid maskinen löper smidigare. Maskinkörkortet kan användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar. Utbildningen är framtagen av Prevent, i nära samarbete med TMF och GS-facket, och ger deltagarna all nödvändig kunskap. Cirka 1 200 examinationer genomförs varje år.

Maskinkörkortet erbjuder ett enhetligt och kvalitetssäkrat system där alla lär sig samma sak och kan stärka sin kompetens med utbildningsbevis. Med maskinkörkortet kan vi höja kompetensen inom branschen och få en statushöjning av yrket. Vår vision är att det i framtiden är en självklarhet att en maskinoperatör inom trä- och möbelindustrin har maskinkörkort.

Utbildningens upplägg

Den webbaserade utbildningenn omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial bestående av både litteratur/fakta och validering genom teoriprov, allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att man på förhand ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Maskinkörkortets teoridel är uppbyggt av två block – Arbetsmiljö och Maskiner. För att få ett maskinkörkort krävs att man klarar båda blocken. Arbetsmiljödelen består av tre faktaavsnitt (Arbetsmiljöarbete, Riskfaktorer, Grundläggande Maskinsäkerhet) och för varje avsnitt finns ett teoriprov. Maskindelen består av ett antal maskinavsnitt som valideras genom både teori- och praktikprov.
Den som så önskar kan utbilda sig i endast arbetsmiljödelen och som utbildningsbevis erhålls då ett diplom.

Uppdaterad version
Maskinkörkortet har - i början av 2020 - uppdaterats till en modern version med nytt innehåll och utseende, med möjlighet att genomföra på mobil och surfplatta. Ett av de företag som medverkar i en marknadsföringsfilm är Elitfönster.
Den nya versionen är bättre anpassad till dagens möjligheter vad gäller webbutbildningarr och innehåller mindre text, men mer filmer, grafik och animationer.

Hur skaffar du körkort?

Inom gymnasie- och vuxenutbildning kan elever som genomgår träteknisk utbildning ta maskinkörkort under ledning av skolans/utbildningsanordnarens testledare.
På företaget finns det två sätt att utbilda sin personal i Maskinkörkortet:
1. Köpa tjänsten av ett testcenter för Maskinkörkortet som håller i utbildningen/valideringen.
2. Utbilda egen testledare för Maskinkörkortet som utbildar/validerar personalen.

Det finns två nivåer på testledare:

  • Testledare Arbetsmiljö ger behörighet att utbilda i Maskinkörkortets arbetsmiljödel. Förkunskapskrav: Goda kunskaper om arbetsmiljö, klarat av Maskinkörkortets arbetsmiljödel samt genomgått testledarutbildning.
  • Testledare Maskiner ger behörighet att utbilda i hela Maskinkörkortet samt utfärda maskinkörkort. Förkunskapskrav: Goda kunskaper om arbetsmiljö, goda kunskaper om och erfarenhet av de aktuella maskinerna, tagit körkort för aktuella maskiner samt genomgått testledarutbildning.

För vilka maskiner gäller Maskinkörkortet?

Maskinkörkortet omfattar de vanligast förekommande maskinerna inom den träbearbetande industrin, bland annat kapsåg, bandsåg, bordsfräs, rikthyvel, CNC-maskin. Antalet maskiner utökas successivt.

Mer om Maskinkörkortet

Läs mer om Maskinkörkortet på Prevents webbplats.
(OBS! Måste registrera dig första gången)