Konsekvensanalys

- riskbedömning vid förändring av verksamhet

Om du står inför förändring av verksamheten gäller det att göra en konsekvensanalys för hur den kan påverka på olika sätt. Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr - ett A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten - som ger värdefulla tips.

Tänk på att:

  • Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ges möjlighetatt medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.
  • Om kompetens saknas inom den egna verksamheten för att göra riskbedömning och ta fram handlingsplan ska företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas.