Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap

Genom att lyfta det som är bra och fungerar får du en friskare och effektivare arbetsplats. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef jobbar med de förutsättningar du har, individuella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, arbetar med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra.

Därför finns nu ett webbverktyg - via Prevent - som du kan använda i den takt som passar dig.

Se filmen och kom igång!