Arbetsmiljöutbildningar

Här tipsar vi om diverse utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Branschspecifik utbildning - TMF

TMF arrangerar en grundläggande och branschspecifik utbildning inom arbetsrätt, avtal & arbetsmiljö,, som vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin. Utbildningen ordnas delvis i samarbete med Grafiska Företagen och innehåller en genomgång av gällande relevanta lagregler, avtalsfrågor för respektive bransch med paralleller till olika förhandlingsfrågor och rättsfall samt arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1-, 2- eller 3-dagars utbildning och inget hindrar att man anmäler olika deltagare till respektive dag

Läs mer om utbildningen här

Utbildningar på arbetssmilöjområdet  - Prevent

Prevent har i uppgift att informera, utbilda och ta fram material och metoder inom arbetsmiljöområdet.där flera ubildningar är peciellt anpassade för trä- och möbelindustrin.
Ladda ner informationsdokumentet över aktuella utbildningar nedan.
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

Information om aktuella utbildningar - anordnade av Prevent