Företagsevenemang/konferenser

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar i samband med personalaktiviteter likt julbord, kickoff:er och konferenser.

Som arbetsgivare är du alltid ansvarig för de aktiviteter ni anordnar. Det spelar med andra ord ingen roll om det är frivilligt eller utanför ordinarie arbetstid, om det anordnas i egna lokaler eller ute på stan. Däremot skiljer sig rådighetsansvaret, dvs vem som har ansvaret över arbetsplatsen.

I och med arbetsgivaransvaret bör du tänka igenom vilka aktiviteter du vill göra. Syftet med en personalaktivitet kan vara många. Det kan handla om verksamhetsplanering, att lära känna varandra eller för att helt enkelt visa uppskattning för ett bra utfört arbete. En personalaktivitet kan te sig oskyldig men det förekommer olyckor och allvarliga incidenser i varierande grad.
Det är däremot en helt annan sak om några kollegor tar initiativ och bjuder in till en After Work, sportaktivitet efter jobbet och det där inträffar olyckor och incidenser.

Sedan bör frågan om ersättning, lön och andra villkor som traktamente separeras från ansvarsfrågan, detsamma gäller försäkringsfrågan vid en eventuell olycka/försäkringsärende.

Om det skulle hända en olycka eller incident, så är rådet att anmäla den till försäkringsgivaren så att de får göra en individuell bedömning. En olycka ska även anmälas till Arbetsmiljöverket, och vid en eventuell rättslig provning utreder åklagaren omständigheterna. Notera att en åtalsprövning kan riktas mot ansvariga för en exempelvis konferensanläggningen.

Vid ett olyckstillfälle kan du som arbetsgivare bistå med stöd och eventuell krishantering.
Upprätta gärna en policy i er personalhandbok om personalaktivitet/konferenser så att det klart framgår vad som gäller. Häri är det lämpligt att ta upp riktlinjer för hur generös arbetsgivaren är när det gäller att bjuda på alkohol. Gör alla anställda uppmärksam på att de är representant för företaget och att de har ett personligt ansvar för sitt uppträdande under företaget varumärke.

Allmänna konflikter, kränkningar och tjafs som uppstår har du som arbetsgivare ett ansvar att reda ut, det spelar med andra ord ingen roll om det sker under kontorstid eller konferenser eller liknande, om det finns alkohol med eller ej.