HR-nätverk/personalchefsträff

HR-nätverket/personalchefsträffar är tänkta att stödja dig i din arbetsgivarroll samtidigt som det ger dig bra möjligheter att nätverka. Under mötena sker diskussion och information kring frågor såsom lön, uppsägning eller ledarskap. Det finns även gott om tid för frågestund och nätverkande.

Nätverket vänder sig till dig som har en HR-chefsfunktion, ansvarig HR- handläggarfunktion eller är ägare av ett TMF-medlemsföretag med ett särskilt intresse för HR-frågor.