Arbetsgivarkurser & nätverk

Inom arbetsgivarområdet ska TMF tillvarata medlemsföretagens intressen som arbetsgivare. Därför finns en samlad expertkompetens som erbjuder utbildning och rådgivning kring bland annat avtal, förhandlingsteknik, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

TMF erbjuder även nätverk inom olika områden, såsom HR och arbetsmiljö, säkerhet & hälsa.