Rehabilitering & sjukdom

Hur beräknar jag karensavdraget och sjuklönen? 

Jag har en fråga om det nya karensavdraget och sjuklöneberäkning, dels för en arbetare och dels för en tjänsteman. Arbetaren var sjukfrånvarande i en och en halv dag (12 timmar) och tjänstemannen i fyra och en halv dag (28 timmar). Grundförutsättningar är att båda arbetar 8 timmar per dag, 40 timmar per vecka, endast dagtid. De kollektivanställda har timlön.
Hade ni haft månadslön för både de kollektivanställda och tjänstemännen hade beräkningarna varit lika, men nu när ni har timlön så ser det like olika ut. Ett karensavdrag får inte överstiga 20% av veckoarbetstiden, i detta fallet blir karensavdraget för de båda anställda maximalt 8 timmar enligt följande formel
20% av 40 timmar = 8 timmar

När det gäller den kollektivanställde arbetaren ska sjuklöneberäkningen göras på följande sätt, vi tänker oss att den anställde har 150 kronor / arbetad timme:
(Total frånvaro – karensavdrag) x 80% x timlönen = 480 kronor

När det gäller tjänstemannen så blir det först att dra bort karensavdraget på 8 timmar från de 28 sjukfrånvarotimmarna. Vi tänker oss att tjänstemannen har en månadslön om 28000, sedan ska vi ta fram ett karensavdrag per timme för detta enligt formeln:
månadslönen x 12 = 161,54 kr / tim
52 x 40

Utöver detta ska den anställde ha sjuklön för resterande tid, dvs 28-8 = 20 timmar.

Sjuklöneberäkningen enligt följande formel:
månadslönen x12 x frånvarotid utöver karensavdrag x 20 % = 646 kronor
52 x 40

Totalt ska du för tjänstemannen göra dels ett karensavdrag motsvarande 8 timmar a 161,54 = 1292 samt ett sjuklöneavdrag om 646 kronor.