Arbetstid

Kan man begära överstidersättning i efterhand?

Kan en medarbetare komma i efterhand och begära övertidsersättning för tid som hen tycker att hen var tvungen att jobba över på?
Det finns ett regelverk i våra kollektivavtal som reglerar när och hur mycket en medarbetare får arbeta övertid. Reglerna skiljer sig lite åt mellan de olika kollektivavtalen så rådet är att alltid titta i det aktuella avtalet för att se vad som gäller.
Det som är gemensamt och gäller för alla är dock att övertid ska vara beordrad av arbetsgivaren i förväg eller godkänd i efterhand. En medarbetare kan alltså inte själv bestämma sig för att jobba övertid utan avstämning med chefen och sedan vilja ha ersättning för detta arbete.
Det är såklart positivt med lojala medarbetare som ser att extra arbete behöver utföras och då ser till att utföra det. Men det är viktigt att man har en dialog om detta innan det ställs på sin spets så att det inte råder några oklarheter om ersättning. Generellt kan man också säga att det är bra om en arbetsgivare säger till om övertidsarbete i god tid så att medarbetaren får möjlighet att planera sina privata åtaganden och förbereda sig.
Om det är en tjänsteman som avtalat bort sin rätt till särskild övertidsersättning så ingår det i avtalet att medarbetaren själv bedömer när det behövs arbeta övertid och då utgår ingen extra ersättning. Men även för denna kategori medarbetare går det att beordra övertid utan extra ersättning om arbetsgivaren anser att det är nödvändigt.