Omplaceringsåtgärder

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är inte begränsat till att avse rehabiliteringsåtgärder för en återgång till arbete inom ramen för arbetstagarens tjänst eller befattning. Även möjligheterna att efter rehabilitering omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren måste övervägas. Detta innebär bl.a. att omplacering kan ske till ett annat kollektivavtalsområde.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här
Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.