Entreprenadbyte

Vid byte av entreprenör kan det vara svårt att av avgöra om reglerna om verksamhetsövergång ska tillämpas eller inte. Självklart måste en helhetsbedömning göras i den specifika situationen men enligt domstolspraxis är det normalt inte övergång av verksamhet om inte förvärvaren antingen tar över merparten av de anställda hos överlåtaren eller nödvändig materiell utrustning hos uppdragsgivaren.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här
Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.