Lönetvist

Till att börja med bör vi slå fast några förutsättningar för att en lönetvist ska kunna uppstå. En förutsättning är att löne- eller ersättningsreglerna finns definierade i kollektivavtalet eller i lagen och att oenigheten handlar om tolkningen eller tillämpningen av denna regel. Vidare måste personen eller personerna tvisten handlar om vara medlem i någon av de kollektivavtalsslutande fackliga organisationerna.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.