Lönetvist

Till att börja med bör vi slå fast några förutsättningar för att en lönetvist ska kunna uppstå. En förutsättning är att löne- eller ersättningsreglerna finns definierade i kollektivavtalet eller i lagen och att oenigheten handlar om tolkningen eller tillämpningen av denna regel. Vidare måste personen eller personerna tvisten handlar om vara medlem i någon av de kollektivavtalsslutande fackliga organisationerna.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här
Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.