Lönekartläggning och jämställdhetsplan

Skyldigheten att göra en lönekartläggning gäller alla arbetsgivare och ska göras vart tredje år. På samma sätt är det när det gäller upprättande av en jämställdhetsplan. Observera att skyldigheten att upprätta jämställdhetsplan samt handlingsplan för jämställda löner endast gäller arbetsgivare som vid det senaste årsskiftet sysselsatte 25 arbetstagare eller fler.

Detta är en medlemssida

Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt här.
Har du inget konto? Registrera medlemskonto här.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.