Vem som har rätt att vara ledig enligt föräldraledighetslagen

En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder likställs följande personer:

  • förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
  • förälders sambo,
  • särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
  • den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och
  • den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).