Korttidsarbete

Foto: Stina Stjernqvist Produktionsmiljö i Edsbyverkens fabrik.

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen. TMF har träffat kollektivavtal med GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om korttidsarbete.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minskas med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaderna under 2020 och delar av 2021 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering.

Ansökan

Det är Tillväxtverket som beviljar stödet.

Karensen på 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.
Man kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

För att kunna erhålla stöd måste företaget kunna visa att det drabbats av ekonomiska svårigheter är som är av tillfällig och allvarlig art och som har orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll.
Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda. Det kan innebära att arbetsgivaren behöver komma in med statistik och nyckeltal rörande lönsamhet, skuldsättning, tillväxt och orderingång för att övertyga Tillväxtverket att förutsättningarna är uppfyllda.

Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som är föremål för rekonstruktion eller på obestånd.
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.