Korttidsarbete

Foto: Stina Stjernqvist Produktionsmiljö i Edsbyverkens fabrik.

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen. Förbundet har träffat kollektivavtal med GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om korttidsarbete.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minskas med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaderna under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering.

Notera att den arbetstidsminskning på upp till 80 % som gällde under maj-juli nu inte längre är aktuell.

Ansökan

Det är Tillväxtverket som beviljar stödet och ansökan öppnade den 7 april.

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd.
För att kunna erhålla stöd måste företaget kunna visa att det drabbats av ekonomiska svårigheter är som är av tillfällig och allvarlig art och som har orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll.

Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda. Det kan innebära att arbetsgivaren behöver komma in med statistik och nyckeltal rörande lönsamhet, skuldsättning, tillväxt och orderingång för att övertyga Tillväxtverket att förutsättningarna är uppfyllda.

Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som är föremål för rekonstruktion eller på obestånd.
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.