Konfliktinformation

Fackliga förtroendemän som omfattas av stridsåtgärder, t.ex. genom att delta i strejk eller genom att omfattas av lockout, har inte rätt till betald ledighet enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.