Praktisk vägledning för att undvika diskriminering

Foto: Most Photos

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En ny handledning, som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Handledningen innehåller i korthet:

  • Diskrimineringlagen
  • Delar av Föräldraledighetlagen, som förbjuder missgynnande som har samband med föräldraledighet
  • Aktiva åtgärder, t ex en beskrivning av hur lönekartläggning kan gå till
  • Rättsfall
  • Fiktiva fall

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen.Till höger kan du ladda ner "Diskriminering och likabehandling – en handledning".

Du behöver dock vara inloggad med via ett medlemskonto nför att ta del av informationen. Välj det avtal som ditt företag har tecknat med TMF, så hänvisas du till rätt sida.