Rätt till deltid från 60 års ålder

- Stoppmöbelavtalet, bilaga 9

En arbetstagare har rätt att från 60 års ålder gå ner i arbetstid för att möjliggöra delpension. Arbetare som vill utnyttja rätten ska ansöka senast 6 månader innan deltiden ska träda i kraft. Arbetsgivaren och arbetaren ska därefter samråda med varandra om vilka möjligheterna är att bevilja ansökan.

Samrådet ska utgå från att ansökan avser en nedgång i arbetstid om 50 % för arbetaren. Arbetsgivaren kan avslå eller skjuta upp ansökan om ett beviljande skulle medföra störning för verksamheten. En arbetsgivare som avser att fatta ett sådant beslut ska underrätta den fackliga organisationen som då har rätt att begära förhandling.