Stoppmöbelavtalet

- 7 §§ samt Arbetstidslagen

TMF och GS-facket har i stora delar gjort avsteg från arbetstidslagen och ersatt dessa med egna branschanpassade bestämmelser.

Bestämmelserna är hämtade ur Stoppmöbelavtalet 7 §§ samt ur Arbetstidslagen.