Arbetstidens förläggning

Arbetstidens förläggning bestäms efter överenskommelse mellan de lokala parterna. Överenskommelsen ska upprättas skriftligen. Har företaget flera arbetsplatser ska det vara en överenskommelse för varje arbetsställe. Det är viktigt att tillse att den lokale facklige representanten har behörighet för avdelningens räkning att tillsammans med företaget göra upp om arbetstiden. Med arbetstidens förläggning menas hur dags arbetet börjar och slutar samt när rasterna inträffar. Även formen för arbetet såsom dagarbete samt olika skiftformer ryms i uttrycket.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här
Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.