Arbetsgivarguide

- din handbok till kollektivavtal och lagar

Arbetsgivarguide

Skyldigheter och rättigheter i arbetslivet bestäms främst i kollektivavtal och lagstiftning så som lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen. Det är vars och ens, arbetsgivarens och arbetstagarens, skyldighet att följa de regler som finns. I Arbetsgivarguiden har vi förklarat vissa delar i avtalen som gör det enklare för dig som företagare att göra rätt.

Detta är en medlemssida

Har du inget konto? Registrera medlemskonto här.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24.
Alla vardagar 09.00-16.00.

Medlemsskap

Ett medlemskap hos TMF har många fördelar.

Jag vill veta mer!

Har du problem med inloggningen?
Kontakta oss på 08-762 72 47, 08-762 68 24 eller info@tmf.se
Alla vardagar kl 08:30-16:30.