Stöd för arbetsmiljöutbildning

Passa på att ta del av det ekonomiska stöd som finns avsatt via AFA Försäkring för arbetsmiljöutbildningar. Stödet finns kvar i drygt ett år till, dvs hela år 2023.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Stöd kan lämnas för:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och
    tjänstemän.

Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska
hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet. För
att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en
utbildningsanordnare som är godkänd av AFA Försäkring.

Vad innefattar ersättningen?
Ersättning kan betalas för halva kursavgiften. Vid gemensamma utbildningsinsatser där både chef och skyddsombud deltar kan ytterligare stöd lämnas.
Stödet är ett resultat från en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK som gäller mellan den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Totalt har 75 miljoner kronor avsats och det är AFA Trygghetsförsäkring som finansierar stödet.

AFA Försäkring administrerar stödet och Trä- och Möbelföretagen är godkänd utbildningsanordnare.

Läs mer om stödet på AFA Försäkring
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.

Läs mer om arbetsmiljö