Vilken ambition krävs av gymnasieskolan för att säkra industrins konkurrenskraft?