TMF i Almedalen 2018

Träffpunkt TMF.
Foto: Ola Torkelsson

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. De senaste åren har vi haft en fast mötesplats i Visby, Träffpunkt TMF. 2018 års Almedalsvecka innehåller även tre TMF-seminarier, kopplat till Industrin tar matchen, inom äganderätt, kompetensförsörjning och cirkulär ekonomi.

Träffpunkt TMF

För fjärde sommaren i rad satsar TMF på Träffpunkt TMF under Almedalsveckan, en mötesplats där vi får tillfälle att prata med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare om branschens mest angelägna frågor.
Träffpunkt TMF genomförs i möbelföretaget G.A.D:s fina showroom under tre förmiddagar, måndag den 2 juli till onsdag den 4 juli.

Seminarier

2 juli - kl 15.00-15.50, Industriområdet
Stjäla låna eller bara kopiera - ett samtal om äganderätt, mitt och ditt
Seminarium om äganderätt och förutsägbarheten avseende äganderätten - något som är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera.
Arrangör: Industrin tar matchen, TMF, SLA, Skogsindustrierna

3 juli - kl 13.00-13.35, Industriområdet
Vilken ambition krävs av gymnasieskolan för att säkra industrins konkurrenskraft?
Slutförd gymnasieskola anses som nödvändigt för att komma in på arbetsmarknaden och klara vidare studier. Men hur väl klarar gymnasieskolan uppdraget? En mängd rapporter samt vittnesmål från företag pekar mot att många elever inte får med sig tillräckliga färdigheter för vidare studier och arbete.
Arrangör: Industrin tar matchen, Industrins Utvecklingsråd, Teknikcollege

4 juli - Kl 14.15-14-50, Industriområdet
Cirkulär tillväxt i svensk industri – en global utmaning
Vad behövs för att våra svenska företag skall kunna arbeta mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Diskussion om hållbarhetsarbetet som måste ta avstamp i affärsmodellen. Kan politiken stimulera den cirkulära tillväxten och möjliggöra globala affärer?
Arrangör: Industrin tar matchen, TMF, Teknikföretagen