6. Undvik förnyade konkurrensutsättningar på låga nivåer

Förnyade konkurrensutsättningar på låga nivåer skapar höga kostnader och ökar administrationsbördan för både köpare och säljare. I tillägg är risken vid en förnyad konkurrensutsättning att inredningsprojektets syfte och mening förminskas till lägsta pris, vilket kan ge långsiktig lägre kvalitet och högre kostnader för brukarna.

En lösning på problemet kan vara att höja gränsen på 300 000 kr som nu är praxis och åtminstone sätta den i nivå med direktupphandlingsgränsen (534 890 kronor).