5. Fokusera på kvalitet och konkurrens vid ramavtalets genomförande

För att säkerställa en god affär är det centralt att eftersträva konkurrens och hög kvalitet vid upprättande och genomförandet av ett ramavtal. Välj därför en modell med parallella avtal – som gör det möjligt för avroparen att välja mellan flera olika leverantörer utifrån behovet i det enskilda fallet och som ger flera aktörer möjlighet att konkurrera under avtalsperioden. I det nya upphandlingsregelverket förtydligas att det är tillåtet och fullt möjligt.