4. Ställ tydliga hållbarhetskrav i upphandlingen

Upphandlare har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Det tjänar hela samhället på.

Det finns möjlighet att beakta miljökrav i alla delar av upphandlingsprocessen. Miljökrav på en produkt – som exempelvis en möbel – kan ställas som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier och omfatta produktens funktion samt produktens miljöpåverkan i tillverkningsprocessen.