Träandel - flerbostadshus

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

Antalet nybyggda lägenheter med stomme av trä ökade med 37 procent till 2 322 lägenheter under 2015. Andelen trä var oförändrad med 9 procent under 2015 jämfört med 2014.