MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.        

MT74 - september 2016
Senast publicerade index är september 2016 = 898,4, en ökning med 0,3 procent jämfört med augusti 2016 och en ökning med 2,8 procent jämfört med september 2015. *      

* SCB har korrigerat indexen fr o m april 2016.  Det skiljer sig bara på decimalen och därmed påverkas resultatet väldigt lite. Månadsförändringarna är nästan lika.              

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74. 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se