DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler var 35 miljarder kr under helåret 2016, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2015. Omsättningen för januari 2017 ökade med 0,8 procent till drygt 2,8 miljarder kr. (Källa: SCB/HUI).

Ta del av den detaljerade informationen i dokumenten till höger.

DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.