DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Den ackumulerade omsättningen var 35 miljarder kr under helåret 2016, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2015. Omsättningen i löpande priser för januari–november 2017 ökade med 6,6 procent till 34,2 miljarder. (Källa: SCB/HUI).

Ta del av den detaljerade informationen i dokumenten till höger.

DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.