DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler ökade med 4,9 procent till drygt 32 miljarder kr under januari-november 2016, jämfört med samma period 2015. (Källa: SCB/HUI).

Ta del av den detaljerade informationen i dokumenten till höger.

DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.