Bygg & Järnindex

- ökning med 7,3 procent i oktober

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 7,3 procent i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-oktober, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.

– Efter en septembermånad med relativt blygsamma siffror, levererade oktober en försäljningsökning med 7,3 procent avseende jämförbara enheter. Det är mycket glädjande, oktober är en viktig månad för vår bransch. Vi ska dock ha i minne att vi jämför oss mot oktober 2016 som genererade ett minusresultat med 2,6 procent. Branschen går trots detta fortfarande starkt, kommenterar Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna.

Fakta om Bygg & Järnindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg & Järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg & Järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. 
Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial som samlar över 760 medlemsföretag.