Bygg & Järnindex

- ökning med 6,6 procent i juli

Byggmaterialhandeln fortsatte att leverera god tillväxt under juli. Försäljningen ökade med 6,6 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-juli, har försäljningen ökat med 4,8 procent avseende jämförbara enheter.

– En försäljningsökning med 6,6 procent avseende jämförbara enheter jämfört med juli förra året är positivt. Tillsammans med en försäljningsökning i juni om 3,2 procent har sommarens försäljningsutveckling varit stark, säger Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna.

– Jag tror att vädret gynnat oss. Det får inte vara för varmt men det får heller inte vara för regnigt och kallt. Under sommaren ökar också försäljningen till privatkonsumenterna.

Fakta om Bygg & Järnindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg & Järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg & Järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. 
Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial som samlar över 760 medlemsföretag.