Bygg & Järnindex

- ökning med 5,4 procent i augusti

Byggmaterialhandeln avslutade sommarmånaderna med en stark trend. Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 5,4 procent i augusti, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-augusti, har försäljningen ökat med 4,9 procent avseende jämförbara enheter.

– Sommaren 2017 bjöd på goda försäljningssiffror för byggmaterialhandeln. En junimånad med 3,2 procent i tillväxt följdes av juli med 6,6 procents ökning och sommaren avslutades med att augusti levererade en försäljningsutveckling på 5,4 procent. Här får vi också hålla i minnet att både 2015 och 2016 bjöd på väldigt höga jämförelsetal, kommenterar Ulf S. Gustafsson, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

– Vi upplever en tydlig trend med starka utvecklingstal för försäljningen till proffsen, men sommaren har också inneburit bra utveckling för den mer konsumentrelaterade försäljningen. Så branschens utveckling är stark just nu.

Fakta om Bygg & Järnindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg & Järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg & Järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. 
Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial som samlar över 760 medlemsföretag.