Bygg & Järnindex

- minskning med 5,4 procent i april

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 5,4 procent i april. April i år innehöll dock på grund av påskens och helgdagarnas placering tre vardagar mindre än i fjol, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år, januari-april, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.

– April är en viktig försäljningsmånad för byggmaterialhandeln, den fjärde största månaden omsättningsmässigt. Därför är det med viss besvikelse vi konstaterar att april i år redovisar en minskning jämfört med 2016 med 5,4 procent, säger Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna.

– Vi ska dock komma ihåg att april i år innehöll påsken vilket medförde färre försäljningsdagar än förra året samt att årets aprilväder var, för oss, det sämsta på många år.

Fakta om Bygg & Järnindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg & Järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg & Järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. 
Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial som samlar över 760 medlemsföretag.