Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–maj 2018 minskade med 11 procent till 3,7 miljarder kr jämfört med samma period 2017. Medlemsföretagens leveranser i värde ökade med 4 procent till 3,9 miljarder kr.

TMF tar månadsvis fram en marknadsrapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Senaste statistiken är för helåret 2017.
Se mer information i filen Byggfakta till höger.