Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–oktober 2017 ökade med 4 procent till 8,1 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2016. Medlemsföretagens leveranser ökade med 11 procent till 7,3 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–oktober 2017 ökade med 7 procent till 4 452 styckebyggda hus jämfört med samma period 2016. Antal gruppbyggda småhus ökade med 1 procent till 1 673, medan antal fritidshus minskade med 12 procent till 207. Orderingången i värde för export minskade med 29 procent till 301 miljoner kr. 

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Byggfakta, sökta bygglov - första halvåret 2017.

Statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 826 under första halvåret 2017, en minskning med 9 procent jämfört med förra året. Andelen monteringsfärdiga trähus var 87 procent, trähus av lösvirke var 10,5 procent och stenhus 2,5 procent. 

Se mer information i filen Byggfakta till höger.