Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-februari 2018 minskade med 16 procent till 1,3 miljarder kr jämfört med samma period 2017. Medlemsföretagens leveranser ökade med 10 procent till 1,5 miljarder kr.

TMF tar månadsvis fram en marknadsrapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Senaste statistiken är för helåret 2017.
Se mer information i filen Byggfakta till höger.