MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - augusti 2017

Senast publicerade index för augusti 2017 = 923,1, en ökning med 0,2 procent jämfört med juli 2017 och en ökning med 3,1 procent jämfört med augusti 2016.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.