MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - mars 2017

Senast publicerade index är mars 2017 = 909,2, en ökning med 0,3 procent jämfört med februari 2017 och en ökning med 3,1 procent jämfört med mars 2016.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.