MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - juni 2017

Senast publicerade index för juni 2017 = 918,8, är en ökning med 0,3 procent jämfört med maj 2017 och en ökning med 3,3 procent jämfört med juni 2016.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.