MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - december 2017

Senast publicerade index för december 2017 = 928,2, en ökning med 0,1 procent jämfört med november 2017 och en ökning med 2,8 procent jämfört med december 2016.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.