Flerbostadshus

Foto: Lindbäcks Bygg

Totalt levererades 3 797 lägenheter med stomme av trä inklusive student- och specialboende under 2017, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med 2016.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingår i flerbostadsstatistiken 2017: A-hus Professional, BoKlok Byggsystem, Derome Plusshus, Flexator, Grännäs Trähus, Lindbäcks Bygg, Martinssons Byggsystem, Moelven Byggmodul, Moelven Töreboda, Svensk Husproduktion samt Willa Nordic.

Träandel - flerbostadshus

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 55 procent under 2016 jämfört med året innan, vilket motsvarar en andel på 10,9 procent av det totala flerbostadshusbyggandet.