Trähus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-september 2017 ökade med 5 procent till 7,2 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2016. Medlemsföretagens leveranser ökade med 11 procent till 6,5 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–september 2017 ökade med 9 procent till 3 968 styckebyggda hus jämfört med samma period 2016. Antal gruppbyggda småhus ökade med 2 procent till 1 510 medan antal lägenheter i flerbostadshus minskade med 22 procent. Antal fritidshus minskade med 13 procent. Orderingången i värde för export minskade med 27 procent.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Byggfakta, sökta bygglov - första halvåret 2017.

Statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 826 under första halvåret 2017, en minskning med 9 procent jämfört med förra året. Andelen monteringsfärdiga trähus var 87 procent, trähus av lösvirke var 10,5 procent och stenhus 2,5 procent. 

Se mer information i filen Byggfakta till höger.