Trähus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–juni 2017 var oförändrat med drygt 5 miljarder jämfört med motsvarande period 2016. Medlemsföretagens leveranser visade en ökning med 11 procent till 4,6 miljarder kr. Under januari–juli 2017 minskade orderingången i värde med totalt två procent till 5,4 miljarder kr medan värdet för leveranserna ökade med 13 procent till 5 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari-juni 2017 jämfört med samma period 2016 ökade med 4 procent för styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus ökade med 3 procent. Antal lägenheter i flerbostadshus minskade med 14 procent. Antal fritidshus minskade med 3 procent. Orderingången i värde för export minskade med 43 procent.

I statistiken deltar 32 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Byggfakta, sökta bygglov - första halvåret 2017.

Statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 826 under första halvåret 2017, en minskning med 9 procent jämfört med förra året. Andelen monteringsfärdiga trähus var 87 procent, trähus av lösvirke var 10,5 procent och stenhus 2,5 procent. 

Se mer information i filen Byggfakta till höger.