Trähus

Foto: Hjältevadshus

Orderingången för monteringsfärdiga trähus minskade i värde med 2 procent till 4,2 miljarder kr under januari–maj 2017 jämfört med 2016. Medlemsföretagens leveranser ökade med 11 procent till 3,8 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari-maj 2017 jämfört med samma period 2016 ökade med 3 procent för styckebyggda hus, medan gruppbyggda småhus minskade med 1 procent. Antal lägenheter i flerbostadshus minskade med 8 procent medan antal fritidshus ökade med 3 procent. Orderingången i värde för export minskade med 46 procent.

Källa är TMF:s medlemsföretag.

I statistiken deltar 32 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporten till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 5 916 under 2016, en minskning med två procent jämfört med förra året. Andelen monteringsfärdiga trähus var 86,6 procent, trähus av lösvirke var 10,3 procent och stenhus 3,1 procent. 
Se mer information i filen Byggfakta till höger.