Trägolv

Foto: Rappgo

Enligt de senaste siffrorna från FEP (European Federation of the Parquet Industry) ökade Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv med 14,5 procent till 10,6 miljoner kvm under 2015. Prognosen 2016 indikerar att produktionen och den totala försäljningen i Sverige troligtvis kommer att öka.

Träslaget ek dominerar med 90 procent i andel.

Enligt SCB:s senaste siffror omfattar industrin för sammansatta parkettgolv 10 företag med 850 anställda.