Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2017 var 411 541 enligt rapporterande företag, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2016. Omsättningen var 1 209 726 TSEK, en ökning med 12 procent.

Exportandelen under årets första kvartal var knappt 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 76 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - juni 2017

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april månad vände försäljningen till positiv igen i maj och så har det fortsatt i juni. Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,2 procent i juni (jämfört med juni 2016). Den ackumulerade försäljningsutvecklingen januari-juni 2017 landade på 4,6 procent.