Fönster

Antal levererade luft för första halvåret 2017 var 894 637 enligt rapporterande företag, en ökning med 3,6 procent jämfört med samma motsvarande period 2016. Omsättningen var 2 626 265 TSEK kr, en ökning med 4,5 procent.

Exportandelen under årets första halvår var knappt 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 75 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - augusti 2017

Byggmaterialhandeln avslutade sommarmånaderna med en stark trend. Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 5,4 procent i augusti, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-augusti, har försäljningen ökat med 4,9 procent avseende jämförbara enheter.