Fönster

Ackumulerat för 2016 levererades 1 712 374 luft, en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2015. Exportandelen var 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 73 procent av totalt antal levererade luft 2016.

Den ackumulerade omsättningen 2016 var 5 113 092 TSEK, en ökning med 8 procent. Snittpriset per luft för 2016 är 2 986 TSEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkarer.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - mars 2017

Byggmaterialhandeln ger fortsatta styrkebesked. Bygg & Järnindex visar att försäljningen i mars ökade med 11,1 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Mars i år innehöll dock på grund av påskens placering två vardagar mer än mars i fjol, vilket påverkade årets försäljning positivt. Hittills i år, dvs 2017 års första kvartal, har försäljningen ökat med 9,4 procent avseende jämförbara enheter.