Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar de tre första kvartalen 2017 var 1 248 218 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 2 procent till 1 498 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - oktober 2017

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 7,3 procent i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-oktober, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.