Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för 2016 var 1 660 144 dörrar enligt rapporterande företag, en ökning med 7 procent jämfört med 2015.

Omsättningen för dörrar ökade med 3,5 procent till 2,1 miljarder SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - mars 2017

Byggmaterialhandeln ger fortsatta styrkebesked. Bygg & Järnindex visar att försäljningen i mars ökade med 11,1 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Mars i år innehöll dock på grund av påskens placering två vardagar mer än mars i fjol, vilket påverkade årets försäljning positivt. Hittills i år, dvs 2017 års första kvartal, har försäljningen ökat med 9,4 procent avseende jämförbara enheter.