Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar under första halvåret 2018 var 826 984, en minskning med 7 procent jämfört med samma period 2017.

Exporten minskade med 17 procent till 375 278 dörrar. medan importen minskade med 8 procent till 167 705 dörrar.

Omsättningen för dörrar var drygt 1 055 miljoner kr, oförändrat jämfört med 2017.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - juli 2018

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent i juli. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juli landade på 2,5 procent.