Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar första halvåret 2017 var 885 770 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 4 procent till 1 055 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - augusti 2017

Byggmaterialhandeln avslutade sommarmånaderna med en stark trend. Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 5,4 procent i augusti, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-augusti, har försäljningen ökat med 4,9 procent avseende jämförbara enheter.