Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för 2016 var 1 660 144 dörrar enligt rapporterande företag, en ökning med 7 procent jämfört med 2015.

Omsättningen för dörrar ökade med 3,5 procent till 2,1 miljarder SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - december 2016

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,2 procent i december. Helårsförsäljningen 2016 landade på en ökningstakt om 4,4 procent (jämfört med helåret 2015).