Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar under 2017 var 1 661 366 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 1 procent jämfört med 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 0,6 procent till drygt 2 miljarder SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - januari 2018

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 11,5 procent i januari.