Pressinbjudan: Behövs Industriavtalet på framtidens arbetsmarknad, eller ser vi slutet på en epok i svensk avtalsrörelsehistoria?

Media hälsas välkommen till frukost och debatt modererad av Carolina Neurath, ekonomijournalist

Riksdagshuset, vintertid.
Foto: Riksdagen, pressbild.

Få bestrider Industriavtalets historiska fördelar, men allt fler ifrågasätter dess framtida roll. Är modellen med exportindustrin i en löneledande roll på väg ut och vad har vi i sådana fall att vänta oss istället?

Industriavtalet tillkom 1997 för att värna den svenska industrins konkurrenskraft. Avtalet har inneburit både reallöneökningar och bidragit till lägre inflation.
Men Industriavtalet ifrågasätts nu från flera håll, bland annat på grund av sina kostnadsökningar, och hotas dessutom av upprepade korta avtalsperioder.
Många företag hävdar att det blir allt svårare att värna anställningarna och jobben om inte Industriavtalet lever upp till sitt syfte att stärka industrins internationella konkurrenskraft.
Svensk industri är inte bara synonymt med industrijättar som Volvo, utan omfattar framför allt mindre företag inom bland annat skogsindustri och trä- och möbelindustri.

Medverkande:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, TMF
Lena-Liisa Tengblad, vd SLA
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-Facket
Madelene Engman, avtalssekreterare GS-Facket
Moderator: Carolina Neurath, författare och ekonomijournalist

Tid: Onsdagen den 18 januari kl 8–9, kaffe och smörgås serveras från kl 7.30.
Plats: Riksdagshuset Östra, ingång från Riksplan.
Lokal: RÖ2-10

Observera att förhandsanmälan krävs för inpassering.
Anmälan görs till: lars-uno.olausson@riksdagen.se senast kl 12.00 tisdagen den 17 januari.

För mer information, kontakta gärna:
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
Linda Tillybs, press och kommunikation för GS, 072-560 72 40