Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke
Foto: Pressbild, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs styrelse har idag enhälligt utsett Jan-Olof Jacke till ny vd. Jan-Olof Jacke är för närvarande vd för AstraZeneca AB. Han tillträder som vd för Svenskt Näringsliv senare under året.

– I hela mitt yrkesliv har jag verkat i en mycket konkurrensutsatt och kunskapsintensiv del av näringslivet, säger Jan-Olof Jacke i en presskommentar. Jag har jobbat för att verksamhet i Sverige ska hävda sig i den miljön. Att nu få ägna mig helhjärtat åt det svenska företagsklimatet känns som en naturlig fortsättning såväl som en stor förmån och viktig utmaning.

– Svenskt Näringsliv har en central roll som företrädare för det samlade näringslivet, men också en unik uppgift som röst för alla de företagare, entreprenörer och branscher som ännu inte finns, men som kan uppstå om förutsättningarna är de rätta. Jag ser fram emot att kavla upp ärmarna och ägna mig åt denna viktiga uppgift.

Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson är väldigt nöjd med valet av vd.

– Jan-Olof är en erkänt skicklig ledare med stor internationell erfarenhet. Som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och som ordförande för Ung Företagsamhet har Jan-Olof visat ett starkt engagemang för företagsamhet och entreprenörskap, säger Fredrik Persson, ordförande i Svenskt Näringsliv i en presskommentar.

– I sina roller i AstraZeneca har Jan-Olof under många år haft en tät dialog med politiken i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva kunskapsintensiv verksamhet i Sverige. Jan-Olof är uppväxt i en småföretagarfamilj och har god förståelse för den verklighet som mindre företag upplever. 

Fakta - Jan-Olof Jacke

  • Jan-Olof Jacke har varit VD för AstraZeneca AB sedan 2013. Han har innan dess varit chef för AstraZenecas globala finans- och inköpsorganisation inom R&D 2008–2013, finanschef i AstraZeneca AB 2006–2008.
  • Innan AstraZeneca arbetade Jan-Olof på olika befattningar inom familjeföretaget Forsåkers Fabriker och var senare managementkonsult i flera år.
  • Jan-Olof Jacke är ordförande för Ung Företagsamhet och ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han sitter också i styrelserna för Svenska Mässan, ICC Sverige och Mentor Sverige.
  • Han är född 1965, utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, är gift och har två vuxna döttrar och bor i Kullavik utanför Göteborg.