Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp.
Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samlade den 30 november ett tjugotal representanter för byggföretag, fackförbund samt branschorganisationer – däribland TMF - för ett samtal kring hur branschen kan kraftsamla mot kränkande behandling av kvinnor. I samband med mötet undertecknade deltagarna en gemensam avsiktsförklaring där byggbranschen tar ansvar för att agera mot kränkningar och övergrepp.

- Trakasserier är aldrig ok. Det är bra att branschen kraftsamlar kring detta och visar att trakasserier inte hör hemma på en modern arbetsplats, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, som var med på mötet.

Vid mötet berättade Cajsa Winge och Emmelie Renlund, initiativtagarna till uppropet #sistaspikenikistan, om de vittnesmål om trakasserier och övergrepp inom hela byggbranschen som nyligen kommit fram.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) hade bjudit in 17 aktörer i byggbranschen - däribland TMF - och i sin inbjudan skrev han:

"Jämställdhetsarbetet inom branschen har pågått under flera år och tagit sig olika uttryck. Som bostadsminister vill jag nu att vi gemensamt agerar för att ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp."