"Risk för att åtstramningen i sig inte bara leder till lägre skulder utan också ett dämpat byggande"

Regeringen säger ja till skärpta amorteringskrav

Amorteringskravet kommer att skärpas framöver. Det beskedet lämnade regeringen i dag efter FI:s förslag från den 13 november. Redan nästa år kommer det att bli dyrare för många att ta bostadslån. TMF:s bostadspolitiske expert Gustaf Edgren befarar att skärpningen leder till negativa konsekvenser för byggandet.

- Beskedet är föga förvånande tyvärr, Förhandstipset har - trots motstånd - varit att regeringens beslut skulle gå på den här linjen, säger Gustaf Edgren.

TMF:s bostadspolitiske expert tror också att de skärpta kraven skapar en osäkerhet som i förlängningen påverkar byggandet.

- Jag vill understryka att det inte är amortering i sig som är negativt. Problemet med alltför hög skuldsättning är relativt stockholmsorienterat och flertalet kommuner har en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. Men den osäkerhet som skapas hos köpare och säljare med de skärpta kraven tenderar att sprida sig. Häri ligger en risk att åtstramningen i sig inte bara leder till lägre skulder utan också ett dämpat byggande, fortsatt bostadsbrist och höjda priser. Blir det så kommer fler orter än Stockholm att direkt drabbas av de skärpta amorteringskraven.

Förslaget på nya, skärpta amorteringskrav lades fram av Finansinspektionen den 13 november. FI:s förslag innebär att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna, utöver det amorteringskrav som redan gäller.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Flera röster har under hösten varit kritiska mot FI:s förslag på skärpta amorteringskrav, däribland Bankföreningen samt vissa politiska partier.

Även TMF:s vd David Johnsson har uttryckt oro för konsekvens för de skärpta amoteringskraven - inte minst när det gäller det egna, ägda boendet.
Så här sade han efter FI:s förslag den 13 november:

- De åtgärder som redan vidtagits i och med nu gällande amorteringskrav bör få tid att börja verka fullt ut innan det att man överväger ytterligare skärpningar. Förslaget slår hårt mot det eget ägda boendet när detta i stället borde uppmuntras.

Läs mer

TMF:s vd David Johnsson: "Risken är betydande att byggandet kommer att minska"
DI: Hård kritik mot amorteringskravet