Industrins betydelse lyfts fram i årets rapport från Industrins Ekonomiska Råd

Missriktad kritik mot Industriavtalet samt vikten av industrins betydelse var några av de saker som lyftes fram när IER, Industrins Ekonomiska Råd, släppte sin årliga rapport.

Läs artikel i Arbetsmarknadsnytt; Industrirådet: "Missriktad kritik mot Industriavtalet"

Ledamöter i IER är;

  • Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank och forskare vid KTH
  • Mauro Gozzo, Mauro Gozzo Consulting AB
  • Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland
  • Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet

Ordförande i IER är för närvarande Cecilia Hermansson