"Vi har utmaningar som vi måste lösa gemensamt"

- Robin Ljungar om de nya upphandlingskraven från EU

I slutet av augusti antog EU-kommissionen nya och grönare upphandlingskrav för möbler, med fokus på att minska emissioner av VOC och gynna cirkulära affärsmodeller. TMF:s miljö- och hållbarhetschef Robin Ljungar ser både för- och nackdelar med tuffa krav.

Läs hela artikeln i Hållbart Byggande.