”Bitter eftersmak på välkommen satsning på Yrkeshögskolan”

Regeringen missar det omedelbara behovet enligt TMF:s Henrik Smedmark

Foto: Henrik Smedmark. / Orlando Boström

Regeringen aviserar en kraftig utbyggnad av Yrkeshögskolan med 14 000 nya platser fram till 2022. Men Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF, menar att det är en glädjekalkyl som i praktiken endast handlar om ett tillskott på 1 000 platser för 2018.

- Det är positivt att regeringen uppmärksammar Yrkeshögskolan, som är unik på så sätt att det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarna. Samtidigt ger en sådan baktung satsning en lite bitter eftersmak. Behovet av medarbetare med de kompetenser som Yrkeshögskolan ger är stort nu. Risken är stor att företag missar möjligheter att utvecklas på grund av svårigheten att hitta kvalificerade medarbetare.

Yrkeshögskolan har idag cirka 30 000 platser och ger eftergymnasiala utbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät finns ett behov som är dubbelt så stort. Detta stämmer väl överens med de signaler TMF:s medlemsföretag ger.